ONZE DIENSTVERLENINGEN

FISCAAL GEBIED

NIET RESIDENTEN

 • NIE (Sofi/burgerservice nummer)

 • Fiscale vertegenwoordiging

 • Vermogens belasting

 • Inkomsten belasting

 • Onroerend goed belasting

 • Leges en andere locale belastingen/heffingen

 • Inhouding residenten belasting

RESIDENTEN

 • Certificaat centraal register buitenlanders

 • Certificaat fiscale residentie

 • Inkomsten belasting (IRPF)

 • Ziektekostenverzekering

ONROEREND GOED RECHT

 • Juridisch advies

 • Administraties van onroerend goed

 • Service na aankoop van een woning of voor iedere willekeurige bezitter van een woning of bedrijf

 • Voorbereiding, toezicht en het opmaken van privé contracten voor aan- en verkoop, borg of reservering, optie, ruil, overdracht of constructie van villas en gebouwen

 • Controleren van de gegevens bij het eigendomsregister, belastingkantoren, gemeentes en andere bevoegde instanties

 • Fiscaal advies

 • Voorbereiding, opmaken van en toezicht op huurcontracten

BURGERLIJK RECHT

 • Opstelen van civiele contracten

 • Erfopvolging, nalatenschappen

 • Testamenten ( meertalig )

 • Schenkingen

 • Hipotheek advies en vestiging

AANVULLENDE AFHANDELINGEN

NOTARIS

 • Opmaken notariële documenten

 • Begeleiden bij het tekenen vaon notariële akten

 • Vertaal en tolk service

 • Vertegenwoordiging door middel van volmacht

EIGENDOMSREGISTER

 • Presenteren, behandelen en afwikkelen van notariële documenten

 • Zorgdragen voor betalingen van belastingen

 • Inhouden van irpf niet residenten

 • Afwikkelen meerwaardebelasting

ANDERE DIENSTEN

 • Omzetten van contracten voor electriciteit,watervoorziening,kadaster, huishoudelijk afval, telefoon, gas, alarmsystemen etc.

 • Alle verzekeringen (huis, ziekte, auto, etc.)

 • Hoofdbureau verkeerszaken ( invoer /omzetten van voertuigen, omzetten van buitenlandse rijbewijzen, opzeggen van motorrijtuigen belasting)

 • Motorrijtuigenbelasting

 • Diverse formaliteiten (banken, openbare overheden ).

Neem voor meer informatie contact met ons op!

VRAAG NAAR UW AFSPRAAK, LEG UW SITUATIE UIT EN WIJ ZORGEN VOOR AL HET ANDERE.

Neem contact op met